• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức - Sự kiện
  • Dân Số & Phát triển
  • Sức khỏe sinh sản
  • Tư vấn
  • Download
  • Liên hệ

Dịch vụ luật sư tranh tụng
Dịch vụ luật sư tranh tụng là dịch vụ trọng tâm của Luật Triệu Hiển, với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng, tận tâm với công việc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ luật sư trong lĩnh vực hình sự như sau:

Rút đơn yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật
Tôi muốn hỏi khi tôi nộp đơn yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, sau khi Tòa thụ lý, tôi muốn lại rút đơn yêu cầu thì Tòa án có chấp nhận không? Tòa án sẽ giải quyết ra sao?

MỜI LUẬT SƯ CỘNG TÁC
Để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, Văn phòng luật sư Triệu Hiển trân trọng mời các Luật sư đồng nghiệp (không phân biệt nơi cư trú hoặc là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố bất kỳ) đến cùng tham gia hành nghề Luật sư tại Trụ sở Văn phòng hoặc Văn phòng đại diện tại các tỉnh thành trong cả nước.